About Us

Our company has 40 years of superior research and development ability, international active commercial experience, sufficient technical knowledge and a system understanding that incorporates today’s innovative marketing methods. It is also constantly making a dynamic effort to be able to integrate with the processes that must be followed in the purchase of chemical raw materials and commodity products and to produce technological solutions from industry.

Marsilya Kimya Limited Şirketi has been established with the aim of achieving the sales of chemical raw materials and commodity products to direct customers by obtaining agency and distribution channels from manufcturers. For this reason, our company counts targeting as the most important element in achieving with the goals such as moving and creating the future. Through targeting, ‘Focusing and Stability’ is aimed together with ‘Cost Reduction and Efficiency Improvement’.

You can follow new technologies and innovation-related inoactive trends internationally in our company’s chemical raw materials product development department. Thus, you can increase the quality and capacity of your industrial products in R&D and P&D activities by knowing the existence of new alternative chemical raw materials. Continuous close contact with our raw material product development department to keep track of what’s going on in global markets will minimize your risks and enable you to take advantage of the new trends and opportunities across the globe.

The new conditions of the global economy necessitate the diversification of commodity and raw material usage in new investment areas. Thus, ‘Next Generation Supply’ has gained importance. Our company continues to research continuously to diversify the alternative commercial commodity sources that customers need in accordance with the spirit of time. Thanks to these services provided in line with transparency principles, our producers will expand their growth areas with high profitability.

Marsilya Kimya has the opportunity and the capacity to produce contract chemicals and commodities to achieve high performance products in line with its wishes and formulations by contacting the main manufacturers in the world.

Chemical Raw Materials and Commodity products quality standards are always based on customer satisfaction.

We aim to offer realistic, workable and affordable prices to our customers in free competition markets.

It is our responsibility to always provide complete and unconditional welcome to our promotional activities such as Specifications, TDS, COA, MSDS of Chemical Raw Materials and Commodity products.

Choosing the right distribution channels for delivery of goods and directing our suppliers in line with the demands of our customers are among our services.

All of the international payment methods are in the form of protecting and supervising the mutual law of our suppliers and our customers.

While you are resisting the new world global trade order; we guarantee to stand by you as a force, in the light of our knowledge and experiences without wasting time.

We would like to emphasize that we are ready to take risks in the right time and in the right place with mutual gain understanding with our suppliers and our customers who have focused on the trading understanding above and acted with us.

Hakkımızda

Marsilya Kimya Limited Şirketi doğrudan üreticilerden mümessillik ve distribütörlük kanallarını elde ederek kimyasal hammaddeler ve emtia ürünlerini müşterilerine satışını gerçekleştirmek hedefini gözeterek kurulmuştur.Bu sebeple şirketimiz amaçlarına

ulaşmak için hedeflemeyi ,hareket etmenin ve geleceği yaratmanın en önemli unsuru saymaktadır. .Hedefleme sayesinde ‘ Odaklanma ve İstikrar ’ ile birlikte ‘Maliyet Azaitma ve-Verimlilik Artıma’ amaçlanmaktadır.

Şirketimiz 40 yıllık üstün araştırma geliştirme yeteneği, uluslararası aktif ticari tecrübe, yeterli teknik bilgi ve günümüz yenilikçi pazarlama yöntemlerini bünyesinde barındıran bir SİSTEM anlayışına sahiptir. Ayrıca kimyasal hammadde ve emtia ürünlerinin satın alınmasında takip edilmesi gereken süreçlere entegre olabilmek ve sanayiden gelen taleplere teknolojik çözümler üretmek için sürekli dinamik bir çaba sarf etmektedir.

Şirketimizin KİMYASAL HAMMADDE ürün geliştirme bölümünde yeni teknolojileri ve inovasyona bağlı inoaktif trendleri uluslararası çapta takip edebilirsiniz. Böylelikle yeni alternatif kimyasal hammaddelerin varlığından haberdar olarak ARGE ve ÜRGE faaliyetlerinizde sanayi ürünlerinizin kalite ve kapasitenizi artırabilirsiniz. Küresel piyasalarda olup biteni takip etmek için hammadde ürün geliştirme departmanımızla sürekli dirsek temasınız risklerinizi minimize edecek, rekabette dünya çapında yeni trendlerin avantaj ve fırsatlarından yararlanmanızı mümkün kılacaktır.

Küresel ekonominin yeni koşulları, yeni yatırım alanlarında emtia ve hammadde kullanımının çeşitliliğini zorunlu kılmıştır. Bu sebepten ‘Yeni Nesil Tedarikçilik’ önem kazanmıştır. Şirketimiz zamanın ruhuna uygun olarak müşterilerinin ihtiyaç duydukları alternatif ticari emtia kaynaklarını çeşitlendirmek için aralıksız araştırmalarına devam etmektedir. Şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sunduğu bu hizmetler sayesinde üreticilerimiz yüksek karlılıkla büyüme alanlarını genişleteceklerdir.

Kimyasal hammadde ve Emtia ürünlerinde kalite standartlarımız her zaman müşteri memnuniyeti esasına dayanmaktadır.

Serbest rekabet piyasaları içinde müşterilerimize gerçekçi, çalışılabilir ve uygun fiyatlar sunmayı amaçlamaktayız.

Kimyasal hammdadde ve Emtia ürünlerine ait Spesifikasyonlar, TDS, COA, MSDS gibi tanıtım faaliyetlerimizi her zaman eksiksiz ve koşulsuz karşılamak sorumluluğumuzdur.

Mal tesliminde uygun dağıtım kanallarını seçmek ve müşterilerimizin talepleri doğrultusunda tedarikçilerimizi yönlendirmek, gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimiz arasındadır.

Uluslararası ödeme yöntemleri içinde tüm uygulamalar tedarikçilerimiz ile müşterilerimizin karşılıklı hukukunu korumak ve gözetmek şeklinde sonuçlanmaktadır.

Yeni dünya küresel ticaret düzenine mukavemette; bilgi ve tecrübelerimizin ışığında zaman israfı yapmadan bir güç olarak yanınızda durmayı, sizler için garantiliyoruz.

Yukarıdaki ticaret anlayışımıza odaklanıp bizimle birlikte harekete geçen tedarikçi ve müşterilerimizle, doğru zaman ve doğru yerde karşılıklı kazanç anlayışı içerisinde risk almaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.